Refrakcija

Refrakcija

  • Acs, — acs spēja lauzt gaismu (lauztspēja) fizioloģiska miera stāvoklī.
  • Acs refrakcija atkarīga no acs optiskās sistēmas stipruma un acs ass garuma. Acij kā optiskam aparātam ir gaismjutīgs ekrāns (tīklene) un acs optiskā sistēma (gaismas lauzējas vides). Šo optisko sistēmu veido radzene, priekšējās kameras šķidrums, lēca, stiklveida ķermenis.
  • Gaismas stari, iekļuvuši acī, lūst un sakopojas fokusā uz tīklenes. Redzes asums atkarīgs no acs galvenā fokusa (t.i., punkta, kurā krustojas acī ienākušie paralēlie gaismas stari) un tīklenes savstarpējām attiecībām.
  • Ja acs galvenais fokuss atrodas uz tīklenes, veidojas emetropiska jeb normāla refrakcija, ja neatrodas, — ametropiska jeb nesamērīga refrakcija. Ametropiska refrakcija ir tuvredzība — fokuss atrodas tīklenes priekšā, un tālredzība — fokuss atrodas aiz tīklenes.
  • Refrakcija var būt sfēriska vai astigmatiska.