Rituāli

Psihiatrijā — uzmācīgas kustības un darbības, kurām slimnieks piešķir maģisku nozīmi.

Cēlonis

  • Rituāli parasti rodas reizē ar uzmācīgām bailēm un šaubām, Slimnieks izpilda rituālu, lai it kā aizsargātos no nelaimes vai atbrīvotos no uzmācībām.

Ārstēšana

  • Rituālu ārstēšanā liela nozīme ir slimnieka gribai, autogēnajam treniņam, psihoterapijai.