Sēklinieku maisiņš

Ādas un muskuļaudu veidojums, kurā atrodas abi sēklinieki, to piedēkļi, apvalki un sēklvadu sākumdaļas.

  • Sēklinieku maisiņa āda ir sīki krokota, pigmentēta un klāta ar retiem matiem. Zem ādas ir pārveidots zemgļotādas slānis — 1—2 mm biezs, muskuļots apvalks, ko veido elastīgas saistaudu šķiedras un gludās muskuļšūnas, tās cieši saaug ar ādu un saraujoties rada tajā krociņas. Muskuļotais apvalks veido starpsienu, kas sēklinieku maisiņu sadala 2 izolētās daļās.