Sirds masāža

Sirds masāža

  • Viens no atdzīvināšanas paņēmieniem, kura uzdevums ir mākslīgi atjaunot un kādu laiku uzturēt asinsriti organismā, kas atrodas klīniskās nāves stāvoklī. Atjaunojot asinsriti sirds vainagartērijās, kā arī sirdi mehāniski kairinot, sirds masāža var atjaunot arī patstāvīgu sirdsdarbību.
  • Sirds masāžas pamatprincips — sirdi ritmiski saspiest un atslābināt. Izšķir tiešo jeb iekšējo un netiešo jeb ārējo sirds masāža. Tiešā sirds masāža ir efektīvāka, taču to veikt var vienīgi ārsts un arī ne jebkurā situācijā, jo sirdij jāpiekļūst operācijas ceļā vai nu no krūšu, vai vēdera dobuma puses.
  • Plašāk lieto netiešo sirds masāžu, kas jāprot ikvienam cilvēkam. Sirds masāža jālieto nekavējoties, ja cietušais ir bezsamaņā un neelpo, tam ir paplašinātas acu zīlītes un pulsu uz cietušā lielajām artērijām — cirkšņa apvidū (iegurņa ārējā artērija) un kakla apvidū (miegartērija) — neizdodas sataustīt.
  • Lai veiktu netiešo sirds masāžu, cietušo nogulda uz muguras, turklāt uz cietas balstvirsmas (zeme, grīda, nestuves, cieta kušete). Krūškurvja priekšpusi atbrīvo no virsdrēbēm, palaiž vaļīgi jostu u.c. spiedošus apģērba gabalus. Palīdzības sniedzējs novietojas cietušajam blakus (vienalga, kurā pusē) ar seju pret to, ar abām rokām pa cietušā krūškurvja priekšpuses viduslīniju iztausta divus pieturas punktus — krūšu kaula galus un aptuveni nosaka krūšu kaula viduspunktu.
  • Sirds masāža pamatā ir ritmiski uzspiedieni krūšu kaula apvidū starp tā viduspunktu un pakrūti. Vienas rokas plaukstas pamatu iegulda krūšu kaula nelielajā gareniskajā padziļinājumā (minētajā apvidū), otru roku novieto uz pirmās, ne pirksti, ne delnas nedrīkst saskarties ar cietušā krūškurvi. Sirds masāžas laikā palīdzības sniedzēja rokām jābūt iespējami perpendikulārām attiecībā pret cietušā krūšu kaulu un arī mugurkaulu. Uzspiediena virzienam jābūt no krūšu kaula uz mugurkaulu, jo tikai tā iespējams saplacināt sirdi un tās dobumus, izspiežot asinis asinsvados. Uzspiedienam jābūt samērā asam, īslaicīgam, bet pietiekami spēcīgam, lai krūškurvis ieliektos pa vertikāli apm. 4 — 5 cm katrā kustībā.
  • Pēc spiediena izdarīšanas tas uzreiz jāpārtrauc, rokas neatlaižot no cietušā krūškurvja. Jāveic vairāk nekā 60 uzspiedienu minūtē, uzspiediena laikam vienmēr jābūt īsākam nekā spiediena pārtraukuma laikam. Parasti sirds masāžu veic vienlaikus ar cietušā elpināšanu, starp katru elpināšanas reizi veicot 5 uzspiedienus.
  • Sirds masāža bijusi efektīva, ja cietušā sejas krāsa normalizējas, sašaurinās acu zīlītes, uz miegartērijām var sataustīt izraisīto pulsu, kā arī atjaunojas elpošana. Atsevišķos gadījumos drīz pēc tam, kad uzsākta sirds masāža, atjaunojas sirdsdarbība. Jāievēro, ka, spiedienu veicot nepareizā vietā un ar pārmērīgu spēku, var salauzt cietušā ribas, krūškaulu, bojāt aknas, liesu, dažreiz arī pašu sirdi. Svarīgi ir laikā uzsāktu sirds masāža nepārtraukt līdz ārsta ierašanās brīdim. Ja palīdzību cietušajam sniedz 2 cilvēki, viens veic elpināšanu, otrs — sirds masāžu.