Transmisīvās infekcijas slimības

Infekcijas slimības, ko pārnēsā asinssūcēji kukaiņi un ērces.

Cēlonis

  • Ieross iekļūst cilvēka vai dzīvnieka asinīs, kukainim vai ērcei tās sūcot. Transmisīvās infekcijas slimības ierosi evolūcijas procesā ir pielāgojušies dzīvei saimnieka vai pārnēsāja organismā un kļuvuši par parazītiem, kas nav spējīgi dzīvot ārpus dzīvā organisma.
  • Ierosu pielāgotība pārnesējiem ir stingri specifiska (piemēram, malārijas ierosus pārnēsā tikai odi, leišmaniozes ierosus — moskīti, ērču encefalīta ierosus — ērces). Lielākajai daļai transmisīvās infekcijas slimībām ir infekcijas perēkli dabā.