Uztvere

Priekšmetu un parādību atspoguļošanās smadzenēs juteklisku veidolu jeb tēlu veidā.

  • Uztvere saistīta ar dažādu maņu orgānu vienlaicīgu aktivitāti, izraisītie sajūtu kompleksi ierosina atbilstošus priekšstatus un domas, kas sajūtas apvieno veidolos, kurus cilvēks pazīst kā noteiktus priekšmetus vai parādības.
  • Uztveres nepārtrauktības un veseluma nodrošināšanā svarīga nozīme ir kustību sajūtām, kuras ierosina ar uztveres saistīto skeleta muskuļu (īpaši runas, mīmikas un acu muskuļu) saraušanās.
  • Uztvere fizioloģiskais pamats ir maņu orgānu kairinājumu izraisītā galvas smadzeņu garozas zvaigžņveida šūnu un piramidālo šūnu funkcionālo sistēmu aktivēšanās, impulsu cirkulācija šo nervu šūnu veidotajos nervu tīklos un lokos aktivē agrāk izstrādātās nervu pagaidu sakaru funkcionālās sistēmas, notiek no maņu orgāniem saņemtās informācijas salīdzināšana ar pieredzē uzkrāto informāciju un attiecīgu uztveres veidolu sintēze.