Vardarbība

Vardarbība

 • Vardarbība ir jebkura rīcība, kas ir vērsta mēķtiecīgi pret kādu konkrētu personu, lai piespiestu viņu kaut ko darīt, vai iegūtu kontroli pār šo personu. Vardarbībai ir dažādas izpausmes veidi – tā var būt mutiska aizskaršana (apsaukāšanās), tā var būt emocionāla vardarbība (draudu izteikšana), tā var būt arī fiziska vardarbība (sišana) un tā var būt arī seksuāla vardarbība (izvarošana, seksuālā izmantošana).

Cēloņi

 • Audzināšana ģimenē
 • Izteikts egoisms
 • Grupas normas
 • Atriebība
 • Cīņa par varu
 • Paši cietuši no vardarbības
 • Izklaidēšanās

Fiziska vardarbība

 • Fiziska vardarbība ir vardarbīga kontroles forma vai citas personas piekaušana, vai draudi pielietot dažādus līdzekļus.

Seksuāla vardarbība

 • Seksuāla vardarbība ir dominēšana un kontrole, izmantojot vardarbību pret upura ķermeni. Visnopietnākā seksuālās vardarbības forma ir izvarošana. Seksuālo vardarbību parasti pavada arī citas vardarbības formas.

Verbāla vardarbība

 • Verbāla vardarbība ir sievietes vai vīrieša apspiešana vai pārliecības graušana ar mutisku uzbrukumu publiski vai privāti. Verbāla vardarbība ietver arī jebkura veida draudus.

Emocionāla vardarbība

 • Emocionāla vardarbība ir dominēšana un otras personas kontrole, liedzot mīlestību, atzinību, cieņu, sapratni, rūpes un pieskārienus, kas ir cilvēka pamata emocionālās vajadzības. Smaga emocionālās vardarbības forma ir ‘klusēšanas’ uzspiešana, neļaujot personai teikt, kā viņa jūtas un liedzot tiesības tikt uzklausītai.

Sociāla vardarbība

 • Sociāla vardarbība ir dominēšana un otras personas kontrole, publiski pazemojot, kas sistemātiski noved pie izolācijas un padara personu atkarīgu no partnera. Viena persona var attālināt otru personu no draugiem, kontrolējot  brīvību ārpus mājas.

Ekonomiska vardarbība

 • Ekonomiskā vardarbība ir varas izmantošana, liedzot finansiālus līdzekļus ēdienam, apģērbam un otrai personai un  bērniem. Varmāka var saglabāt pilnīgu kontroli pār tēriņiem vai rēķinu maksājumiem, izmantojot to kā līdzekli, lai dominētu vai ļaunprātīgi izmantotu otru personu.
 • Visi minētie veidi kalpo, lai pastiprinātu varmākas varu un kontroli pār viņa partneri. Vairākums uzbrukumu nav fiziski, bet, kad fiziska iebiedēšana un mutiski apvainojumi nedarbojas, varmāka ķersies pie fiziskas un seksuālas vardarbības. Tomēr dažās ļoti vardarbīgās attiecībās notiek pastāvīgi fiziski un / vai seksuāli uzbrukumi.

Ārstēšana

 • Tā kā vardarbība ir psihiska slimība, tad ārstēšana notiek psihiatra uzraudzībā.