Zosāda

Cēlonis

  • Rodas, saraujoties matu cēlējam muskulim, kas atrodas ādā pie katra mata maisiņa. Muskuļa saraušanos izraisa zema t° un psihiski kairinājumi. Cilvēka dzīvē šim pilomotoriskajam refleksam ir maza nozīme. Dzīvniekiem tas sekmē termoregulāciju un palīdz arī briesmu brīdī (spalva saceļas stāvus, un tie izskatās lielāki).